Vad gör adventstiden med dig?

Vad gör adventstiden med dig? Den här frågan kanske väcker hos dig smakerna av pepparkakor och saffran, eller tankar om julmat och presenter. Eller du kanske bara  känner dig stressad och ensam varje år denna högtid närmar sig.

Visst behöver vi som människor riter och traditioner, för de hjälper oss att orientera oss, att känna igen oss. Traditioner även ger oss tillhörighet med varandra. Men dessa ska inte begränsa eller skymma undan den egentliga orsaken till varför vi firar. När vi glömmer motivet och orsaken till varför, tappar vi bort engagemang och krafter, för att istället stressa och ibland till och med isolera oss från högtiderna.

Advent betyder ankomst och är en förberedelsetid inför Jesu ankomst. Vi blir påminda om Jesu ankomst till oss som människa, som ett litet barn i Betlehem, som sen blev vår frälsare som dog för oss på korset. Det är detta som är anledningen till advent. Det är därför vi sjunger Hosianna, Davids son! En vädjan som betyder ”Herre rädda oss!”. Vi sjunger och tänder ljus för att vi hoppas och tror på Han, Jesus, kommer till sörjande hjärtan, så att livet får annan gestalt. Ett angeläget budskap för denna tid. Mitt i allt som händer kring oss kommer Jesus till hela mänskligheten. Immanuel, Gud är med oss. Nåd och hopp för mig, för dig och för världen.

Vi får inte slösa bort tonvikten av det evangeliet som finns i adventsbudskapet. Att Jesus, Guds kärlek, är särskilt närvarande hos hela mänskligheten. Jag citerar den katolska Kardinalen Anders Arborelius: ”Vi måste bli fria från allt som binder oss vid det som är oväsentligt och fåfängligt, så att vi kan ta emot honom (Jesus) med hela vårt hjärta. Vi uppmanas att vända om och bli fria från syndens och själviskhetens tyranni. Jesus är alltid den som vill befria och hela, upprätta och helga. Advent är egentligen en tid för stillhet och eftertanke, men vi har ofta gjort den till den mest hektiska tiden under året. Shopping och julbord har trängt undan bön, bot och bikt. Som kristna får vi inte falla för konsumismens och frosseriets locktoner utan måste försöka återge advent dess speciella tonläge och på så viss återupptäcka advents sanna karaktär”.

När vi firar advent så firar vi också ett nytt kyrkoår, Ett nådens år. Låt oss tillsammans välkomna vår Herre JesusKristus in i våra liv på nytt. Så öppna därför hjärtats tempelhus och låt hans rika, fulla ljus därinne klart få skina. Då blir Guds under sett och känt – det är advent, och vi ropar Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn!

Välkommen till våra samlingar under adventstiden. Välkommen till bön, gudstjänst, en tid där du och jag kan ta emot Jesus på nytt. (För mer info kolla in Kalendern)

/Josue Leones