Skatten i åkern

Det är temat för Retreatdagen 27/10. Den skatten som Jesus berättar om i sitt liknelsetal, i Matt 13:44. Det är bara en enda vers, men det kommunicerar så mycket och berättar en hel liknelse om himmelriket.

På retreatdagen kommer vi att få utforska och se närmare på den skatt som ligger gömd i åkern, och få närma oss Guds rike genom stillhet, tystnad, samtal, höstpromenad, bön och andakt, Bibelns ord, undervisning och nattvard.

Vi börjar dagen 8.30 med frukost, och dagen avslutas senast 16.00 med nattvard. Däremellan får vi lunch och kaffe, eller te om man vill, och som sagt – tid för skatten i åkern. Jesus berättar om mannen att han i glädje sålde allt han ägde för att köpa åkern och skatten däri.

Ge dig själv denna dag, att få stanna upp mitt i livets och höstens fart.
Anmäl dig till hannasara@vasterportkyrkan.se, eller skriv upp dig på listan som finns på anslagstavlan i kyrkan.

VÄLKOMMEN!