Påskens vittnen – Och du Petrus, Älskar du mig?

Berättelserna om hur Jesus visade sig efter sin uppståndelse är också en påminnelse om att den uppståndne Kristus är densamme som Jesus från Nasaret. Trons Kristus är densamme som historiens Jesus. Den uppståndne bar erfarenheten av sin mänsklighet inom sig. Jesus Kristus är alltigenom mänsklig och alltigenom gudomlig. Den uppståndne visar oss att Gud möter oss där vi är och att han först och främst kommer till oss med en hälsning som räcker mer än nog. ”Frid åt er alla”. För att sedan andas liv i oss och hjälpa oss i vår tvivel och rädsla, i vårt sökande efter identitet och mening. 

I en utav de berättelserna som sker efter Uppståndelsen möter Jesus Petrus vid stranden.

Petrus var den mest bestämda och självklara lärjungen av alla tolv. Hans beslut att följa Jesus påverkade hela hans omgivning. Han lämnade sin båt för att bli människofiskare. Där Jesus var, där var också Petrus. På förklaringsberget, vid stränderna, vid matbordet, överallt följde Petrus Jesus, ända in tills natten innan Jesus blev korsfäst. När lärjungarna var osäkra eller fulla av tvekan så var Petrus tvärsäker på sin tro. Ifrågasättande fanns inte men ändå var det han som tydligast förnekade Jesus, tre gånger till och med.

När Petrus möter Jesus efter uppståndelsen får han ingen tillrättavisning utan snarare en fråga, som ställs tre gånger, en enkel men djup fråga: ”Petrus, älskar du mig?”. Petrus svarar ärligt ”Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär”. I den stunden, i det mötet blev Petrus påmind om hans viktigaste ”uppgift”, att älska Jesus. I den stunden återupprättades en människa och där fick Petrus sin sanna identitet och kallelse, hos Jesus och till Jesus.

Vi människor har olika uppgifter att göra. Alla är viktiga, men många av dem tenderar ibland att bli alldeles för många så att man stressar för att hinna. Att prestera och göra är något som vår tidsanda kräver av oss människor eftersom vi har en tendens att definiera oss själva för det vi gör och inte för vilka vi är. I den tendensen riskerar vi att glömma vår sanna identitet och kallelse, som enskilda och som församlingar.

Att älska, förlåta och leva ut evangeliet är inte lätt. Att vara en kyrka för hela livet, som vår vision lyder, är inte heller lika självklart och enkelt som det går att skriva den. Dock tror jag att det är möjligt, men bara om vi inte går ifrån det grundläggande, kärleken till Jesus och dess påverkan i våra liv. Därför är det viktigt att ta emot Jesus fråga till Petrus som en levande fråga till oss idag. Älskar du mig?, en enkel men djup fråga, som kan hjälpa oss att påminnas om vår kallelse och sanna identitet. I mötet med Jesus fick Petrus försoning och en ny början för livet. Låt oss ha nya möten med Jesus till vardags, och svara till honom och hans kärlek i liv och gärning och att även i ärligheten säga till honom ”Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär”.

/Josue

Bilderna som visas är från årets påskgudstjänst.