När börjar stenarna att ropa?

Texten i Lukas 19 har jag med säkerhet läst tidigare, men denna gången hajade jag till. Är det så här Lukas berättar att intåget till Jerusalem gick till? Var det alltså inte bara idel glädje och hyllningar av Jesus?

Fariséerna var inte så nöjda med allt ropande och hejande på Jesus. De bad honom tysta lärjungarna. Men jag ser Jesus nästan skrattande säga ”Ingen idé. Om jag säger åt dem att vara tysta kommer stenarna att ropa. Ni får inte tyst på Guds lov!” och så går han vidare.

I förra veckan publicerade SOM-institutet sin undersökning ”Svenska religionstrender” och SST (Statliga Stöd för Trossamfund) släppte rapporten ”Ett mångreligiöst Sverige i förändring”. Sammantaget kan man se att sekulariseringen bland den svenska majoritetsbefolkningen stiger.

Fler och fler uppger att de inte tror på Gud, inte ber och aldrig besöker en gudstjänst.
2 av 3 svenskar besöker aldrig någon religiös sammankomst.
Endast 5% går veckovis på gudstjänst.

När börjar stenarna att ropa? Ja än så länge firar vi gudstjänst, och vår lovsång hörs, om än lite svagare kanske. Men min reflektion är ändå, att snart borde stenarna höras. Och framförallt det, om lovsången omkring oss tystnar, eller vi blir färre, så tystnar inte sången helt ändå. Stenarna tar över, skapelsen lovsjunger, och Guds existens varken står eller faller med vår lovsång.

MEN – vad händer i oss när lovsången tystnar? Vad sker med oss när kyrkbesöken blir färre, eller ”bänk-grannarna” i kyrkan blir färre?

Jesu svar till fariséerna är ett eko från profetordet i Habackuk 2:11 mot dem som utövat våld, kränkt och plundrat andra människor. Stenarna kommer ropa!

I Habackuk slutar det stycket med:

”Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!” Hab 2:20

Det fortsätter med de ord jag läste flera gånger i våras:

”Herre, jag har hört om dina gärningar,
Jag har sett dina verk, Herre.
Förnya dem i denna tid,
Ge dig till känna i denna tid,
Minns i dess oro din barmhärtighet”.
Hab 3:2

Lovsången hänger samman med att minnas Herrens gärningar, hans verk, och att prisa Honom för det, för den Han är! Lovsången ger oss rätt fokus på vem Gud är, vilka vi är, och framförallt hur vi är kallade att leva!

Vi kanske inte har levt som folket Habackuk riktade sina ord till, men de beskriver en Gudsfrånvändhet som leder till fördärv och orättfärdiga handlingar.

Uppmaningen är att stillas inför Herren, minnas hans goda gärningar. Att stämma in i lovsången tillsammans med lärjungarna.
Stämma in i lovsången, även när de flesta i vår närhet inte går i kyrkan eller ens tror på Gud.

Så sjung Guds lov i ditt hjärta. Och med din mun. Gör det, och minns allt det goda Han gör!

/Hanna-Sara Leones