Kvinnan som red över Himalaya

Så är titeln på boken som Margareta Höök Wennfors skrivit om sin mamma Elisabeth som reste som missionär på 30-talet. Den utgår från hennes dagboksanteckningar. Mamman föddes och växte upp på Bremerlyckan här i Kalmar, och 3 mars kommer Margareta för att berätta om denna historia.

Resan gick till dåvarande Östturkestan, nu Kina, med sin man Ivar som missionärer för Missionsförbundet, nuvarande Equmeniakyrkan. Man får följa genom berättande och bilder, hur Gud talar och hur de mötte svårigheter. Bl.a. blev Elisabeth änka med fyra små barn.
En av missionshistoriens mest dramatiska missioner är just denna mission, av hårt arbete och martyrskap. Missionärerna arbeta med undervisning och sjukvård och översättning och tryckning av Bibeln. De bildade också församlingar och tog hand om föräldralösa barn. Men framförallt slås man över Elisabeths ständiga tillit till Gud.

Välkomna till Västerportkyrkan 3 mars, 16.00, för att höra om denna berättelse, inspireras av vad Gud gör för människor och genom människor.

Efter cafégudstjänsten blir det kyrkfika!
Välkommen!