Gud gör något nytt

Ordination.
De två senaste helgerna har varit inspirerande och viktiga för många av oss i Västerportkyrkan.
Så har det troligtvis också varit för Hanna-Sara och Josué Leones som ordinerades på kyrkokonferensen i Vårgårda, efter ett vägledningsår, som första året i tjänst kallas i Equmeniakyrkan.

Josué och Hanna-Sara har arbetat i vår församling och nu ordinerades de alltså i Vårgårda. Det var 18 pastorer och diakoner som ordinerades under högtiden. Högtidligt, spännande och hoppingivande. Vi samlades under temat ”Gud gör något nytt.”

Självklart var det mycket annat som hände under dessa dagar. Förhandlingar, som både var inspirerande och lite sega. Många viktiga ämnen arbetades igenom och beslutades om.
För egen del är det alltid inspirerande dagar, jag får chans att träffa gamla vänner, lära känna nya människor och inte mist träffa kollegier, sedan många år tillbaka.

Installation.
Helgen efter var det dags för Västerportkyrkan att installera sina ”nya” pastorer. Kan tyckas vara en underlig ordning, men så är det i Equmeniakyrkan.  Vägledningsår, ordination och sedan installation i den församling där pastorn ska arbeta.

Vår regionale kyrkoledare i Region Öst, Peter Bernhardsson var på plats och förrättade installationen. Kören sjöng, Josué predikande och Hanna-Sara ledde nattvarden. Det blev en fin och inspirerande gudstjänst för hela församlingen.

Temat på kyrkokonferensen att ”Gud gör något nytt” tar vi med oss i vårt arbete i fortsättningen. Tillsammans med våra nyordinerade pastorer och församlingens medlemmar jobbar vi vidare. Pingstdag som det var, så räknar vi med närvaro av den Helige Ande.

Boppe Perhamn

P.S. Nedan kan du se ordinationsgudstjänsten från Vårgårda. Du kan även se de andra gudstjänstsändningarna genom att klicka dig vidare till Youtube. D.S.