Nattvard

Förutom Nattvardsfirandet i söndagens gudstjänster firar vi nattvard en onsdag i månaden, kl.18.00. På dessa stilla onsdagskvällar står nattvarden och bönen i centrum.

 

Illustration: Anna Karlsson

Nattvardsfirandet är ett kännetecken för kyrkan, en helig handling som förmedlar Guds nåd.
När människor samlas för att dela bröd och vin formas de troendes gemenskap. Vi får möjlighet att bli de vi djupast är i relation till Gud och till varandra.

Jesus själv uppmanar oss att fira nattvard (Luk 22:19), att ta del av bröd och vin, hans kropp och blod. När vi gör detta tar vi också emot hans nåd och försoning, eller uttryckt så som vi också ber i Nattvardsfirandet – vi förkunnar Herrens död och vi bekänner hans uppståndelse, tills han kommer tillbaka.

Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste, utan för att vi får.
Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade.
Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker.
Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud.