Daglediga & pensionärer

Välkommen som medlem i RPGRiksförbundet Pensionärsgemenskap

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna om människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning. RPG:s verksamhet syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor. Mer info finns på RPG:s hemsida

www.rpg.org.se

Tag kontakt med Gunnar Krondahl, tel 073-447 52 46 om du är intresserad av att bli medlem.

I medlemsavgiften ingår bl.a. prenumeration på tidningen Seniorposten som utkommer med 5 nummer per år.

Om du klickar på länken nedan kommer du till PROGRAMMET. Där finns också adress och telefonnummer till de ansvariga i de olika samarbetande kyrkorna.

SE eller LADDA NER PROGRAMMET HÄR