Existentiell hälsa – bokcirkel

Nu startar vi en bokcirkel om Existentiell hälsa.
Kanske undrar du vad det ens är? Då är du rätt person att haka på!

WHO har identifierat 8 byggstenar, aspekter i livet, som vi behöver för att må väl, i djupet av vår existens. Vi kommer läsa boken “Leva med ovisshet” som behandlar dessa olika aspekter bl.a. utifrån andra människors erfarenhet.

Vi läsa och samtalar om dessa viktiga frågor. Välkommen du som är nyfiken, har behov av sådana här samtal eller du som bara gillar att läsa.
Vi startar torsdag 23/9 kl.18, träffas varannan torsdag, 8 ggr.

Bokcirkeln leds av vår vakanspastor Håkan Dersell. Håkan har arbetat som pastor under många år, nu senast som sjukhuspastor här i Kalmar.

Anmäl dig på lista i kyrkan eller till hakandersell@gmail.com.