Festmässa i enhetens tecken

Den 22 januari firade vi ekumenisk festmässa i Domkyrkan. Alla kyrkor hade ställt in sina egna gudstjänster, för att dela denna festmässa tillsammans.

Det blev verkligen en glädjens gudstjänst. Ekumeniska kören, med sina 150 deltagare, sjöng ut sitt glada budskap. Den så kallade ekumeniska körhelgen firade dessutom att det var trettionde gången den genomfördes. Inspirerande och välkände sångledare, för helgen, var Lasse Axelsson, Stockholm.
Gemensam sång, predikan och inte minst tillfälle, att dela nattvarden tillsammans, bidrog till att vi alla kände närhet till varandra och enhet i vår Herre Jesus Kristus.

Visst är det väl så, att när vi håller oss nära Jesus så finns det större förutsättningar för ENHET.
När vi låter huvudstycket vara huvudstycke, så är enheten mitt ibland oss. Huvudstycket som handlar om, vad Jesus har gjort för oss i sin död och uppståndelse. 1 Kor 15:3.  Låter vi något annat bli huvudstycke, det viktigaste, så blir det gärna oenighet. Dop, nattvardssyn, församlingssyn… det är också viktigt, men inte det viktigaste.  Och ju större enhet vi kan erfara, ju djupare och längre når vi i det gemensamma uppdrag, som är vårt.

/Boppe Perhamn