En församling på väg

Det var tänkt att vi skulle mötts för ett samtal om vår församling och den fortsatta vandringen framåt.

Denna samling får vi istället återkomma till när vi får träffas mer fritt!