Ekumeniska böneveckan

Även i år blir det en Bönevecka för kristen enhet – men på Zoom.

Mån-fre 18-22 jan kl.19.00 kan du be ihop med andra syskon i tron i vår stad.
All info och länk till Zoom finns på www.kyrkornaikalmar.se

Här finns en videohälsning från några av representanterna i Ekumeniska rådet: https://youtu.be/FMsyiM5ZF_8