Bön o samtal om församlingen och framtiden!

Styrelsen bjuder in till 4 bönesamlingar med samtal om församlingen och framtiden. Ronnie Larsson kommer leda samlingarna.

I processen vi är inne i känns det viktigt att börja i rätt ände, och att göra det tillsammans. Prioritera och boka in dessa samlingar, gärna alla såklart, men åtminstone en eller två.

6 oktober kl.18-19
27 oktober kl.18-19
17 november kl.18-19
8 december kl.18-19

”…allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Matt 18:19-20