Att minnas det som varit

Församlingen har just haft sitt årsmöte. Det är så det ska vara dessa tider. Se tillbaka och se framåt.
Det tillhör en demokrati och en kyrka att ha dessa samlingar. Det är nödvändigt, nyttigt och naturligt att se tillbaka och se vad församlingen har varit med om under senaste året.
Bibeln uppmanar oss på många ställen att minnas det som varit.  5 Mos 4:9 t.ex.
”Akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever, och undervisa dina barn och barnbarn om det.”
Vi kan se tillbaka på många goda erfarenheter och glädjas över detta.
Men det är inte bara det som är bra och gott vi ska minas. Det är lika viktigt att se tillbaka och minnas det som inte blev som vi hoppats, bett och arbetat för.  Mest med tanke på att vi inte ska göra om det.  Det som en gång har gått fel, ska vi om möjligt, undvika att upprepa.

Att drömma.
Vi har även fått gåvan att föreställa oss det som ännu inte inträffat. Längtan och fantasin hjälper oss att drömma. Vi får inte sluta att drömma, be och hoppas.
Vi behöver vårda vår förmåga att se bakåt, men också vår förmåga att vårda vår framtidssyn.
Det hjälper oss att leva och överleva.

Att skapa.
Mellan dessa minnesbilder och drömbilder skapas det. Vi är alla skapade till hans avbild och att vara hans medskapare. Det finns en tid för skapande och det är NU!

Att se bakåt och se framåt skapar lust och mod att arbeta och tjäna NU!

/Boppe Perhamn