Andakter till sommarläsning

Några i församlingen har hjälpts åt att skriva andakter för sommarläsning, präglade av den tid vi lever i.
Med önskan om skön sommarvila, återhämtning till ande, själ och kropp!

Andakter för sommartid 2020